TARIEVEN BEWINDVOERING EN MENTORSCHAP:

Wat zijn de kosten van bewindvoering en mentorschap per maand in 2020? De Minister voor Rechtsbescherming heeft deze tarieven vastgesteld en worden gepubliceerd in de Staatscourant.